Divânü Lügati't Türk

Dîvânü Lugati't-Türk (Arapça: ديوان لغات الترك) (Türkçe: Türk Dilleri Sözlüğü), Orta Türkçe döneminde Kaşgarlı Mahmud tarafından Bağdat'ta 1072-1074 yılları arasında yazılan Türkçe-Arapça bir sözlüktür. Türkçenin bilinen en eski sözlüğü olup, batı Asya yazı Türkçesiyle ilgili var olan en kapsamlı ve önemli dil yapıtıdır. Kitabın bulunan tek nüshası, İstanbul Millet Kütüphanesi'nde sergilenmektedir.

Bu sözlüğün içinde geçen kelimeleri, çevirilmiş bir dizin halinde Eski Türkçe Sözlük sayfasına yükledik.

Divânü Lügati't Türk

Divânü Lügati't Türk

Divânü Lügati't Türk

Divânü Lügati't Türk